Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 65 sgk

Dựa vào những tính chất của các hàm số lượng giác xác định tính đúng sai của bất đẳng thức lượng giác

Đề bài

Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng

Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 65 sgk

Đáp án

C đúng vì


Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 65 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top