Hướng dẫn giải bài 18 trang 96 sgk hình học lớp 10

Cho hai điểm cố định, lập phương trình đường tròn có bán kính là độ dài đoạn thẳng nối hai điểm đã cho

Đề bài

Cho hai điểm A (1;1) và B (7;5). Phương trình đường tròn đường kính AB là

Đáp án

Vậy chọn B

doctailieu.com
Tải về
Back to top