Hình học lớp 10 đáp án bài 18 trang 65 sgk

Dựa vào mối liên hệ lượng giác giữa hai góc phụ nhau xác minh tính đúng sai của các khẳng định

Đề bài

Cho hai góc Hình học lớp 10 đáp án bài 18 trang 65 sgk phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Hình học lớp 10 đáp án bài 18 trang 65 sgk

Đáp án

A sai vì hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia

doctailieu.com
Tải về
Back to top