Đáp án bài 17 trang 65 sgk hình học lớp 10

Tính giá trị sin của một góc khi đã biết các cạnh và diện tích của tam giác đã cho

Đề bài

Cho Tam giác ABC AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng Đáp án bài 17 trang 65 sgk hình học lớp 10 Giá trị sin A

Đáp án bài 17 trang 65 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 17 trang 65 sgk hình học lớp 10

Do đó chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top