Mục lục bài học

Đáp án bài 17 trang 26 sgk đại số lớp 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề từ điều kiện cho trước của đầu bài

Đề bài: Biết P => Q là mệnh đề đúng. Ta có

(A) P là điều kiện cần để có Q

(B) P là điều kiện đủ để có Q

(C) Q là điều kiện cần và đủ để có Q

(D) Q là điều kiện đủ để có P

Đáp án: 

(B) đúng

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu