Cách giải bài 16 trang 65 sgk hình học lớp 10

Xác định độ dài của một dây cung dựa vào tính chất của tam giác nội tiếp đường tròn

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính R = 15cm. Gọi P là một điểm cách tâm O một khoảng OP = 9cm. Dây cung đi qua P vuông góc với PO có độ dài là:

A. 22 cm

B. 23cm

C. 24cm

D. 25cm

Đáp án

Cách giải bài 16 trang 64 sgk hình học lớp 10

Ta có:


Cách giải bài 16 trang 64 sgk hình học lớp 10

Chọn C
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top