Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Phương pháp làm bài 15 trang 72 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là các em được làm dạng bài tìm tập nghiệm của phương trình cho trước

Đề bài: Tìm tập nghiệm của phương trình

Phương pháp làm bài 15 trang 72 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Phương pháp làm bài 15 trang 72 sgk đại số lớp 10
Chọn A

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Phương pháp làm bài 15 trang 72 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu