Hướng dẫn giải bài 15 trang 65 sgk Vật Lý lớp 10

Các em làm quen với khái niệm phản lực và chỉ ra cặp lực và phản lực trong những va chạm cụ thể
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy chỉ ra cặp “ lực và phản lực”  trong các tình huống sau:

a) Ô tô đâm vào thanh chắn đường.
b) Thủ môn bắt bóng.
c) Gió đập vào cánh cửa.

Đáp án

Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực. Cặp lực và phản lực có đặc điểm sau đây:

- Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.
- Lực và phản lực là hai lực trực đối.
- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

a) Lực do ô tô đâm vào thanh chắn đường vào phản lực thanh chắn đường tác dụng vào ô tô.
b) Lực của tay thủ môn tác dụng vào quả bóng và phản lực của quả bóng tác dụng vào tay thủ môn.
c) Lực của gió tác dụng vào cánh cửa và phản lực của cánh cửa tác dụng vào gió.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X