Hướng dẫn giải bài 15 trang 64 sgk hình học lớp 10

Xác định tính đúng sai của khẳng định dựa vào độ dài các cạnh và độ lớn các góc trong một tam giác

Đề bài

Cho tam giác ABC BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hướng dẫn giải bài 15 trang 64 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Hướng dẫn giải bài 15 trang 64 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top