Giải toán hình học lớp 10 bài 14 trang 64 sgk

Tính toán độ dài lớn nhất của đoạn thẳng với những số liệu cụ thể được đưa ra

Đề bài

Giải toán hình học lớp 10 bài 14 trang 64 sgk

Đáp án
Giải toán hình học lớp 10 bài 14 trang 64 sgk

Theo định lí sin ta có
Giải toán hình học lớp 10 bài 14 trang 64 sgk

Vậy chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top