Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 14 trang 51 sgk Đại số 10

Giải bài 14 trang 51 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 : Tìm tọa độ đỉnh của parabol y = 3x^2 - 2x + 1

Đề bài:

Parabol  có đỉnh là:

Đáp án bài 14 trang 51 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 14 trang 51 sgk Toán Đại số lớp 10

Đáp án bài 14 trang 51 sgk đại số lớp 10

Chọn đáp án: D.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 14 trang 51 sgk Đại số 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu