Mục lục bài học

Bài 14 trang 51 sgk Đại số 10

Giải bài 14 trang 51 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 : Tìm tọa độ đỉnh của parabol y = 3x^2 - 2x + 1

Đề bài:

Parabol  có đỉnh là:

Đáp án bài 14 trang 51 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 14 trang 51 sgk Toán Đại số lớp 10

Đáp án bài 14 trang 51 sgk đại số lớp 10

Chọn đáp án: D.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu