Hướng dẫn giải bài 13 trang 95 sgk hình học lớp 10

Lập phương trình tiếp tuyến vời đường tròn với tiếp điểm là điểm đã cho

Đề bài

Phương trình tiếp tuyến tại M (3;4) với đường tròn (C) Hướng dẫn giải bài 13 trang 95 sgk hình học lớp 10

Hướng dẫn giải bài 13 trang 95 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Hướng dẫn giải bài 13 trang 95 sgk hình học lớp 10

Vậy chọn A
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top