Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 13 trang 71 sgk đại số lớp 10

Giải bài toán bằng cách lập phươg trình nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Đề bải:

Hai người quét sân, cả hai người quyét sân hết một giờ hao mươi phút trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn hai giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì mất bao lâu?

Đáp án:

Đáp án bài 13 trang 71 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 13 trang 71 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu