Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 13 trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 13 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi và nguồn điện thuộc SGK vật lý lớp 11

Bài 13. Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 0,2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Trả lời bài 13 trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Cường độ dòng điện qua dây dẫn :

Đáp án bài 13 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Đáp án: I = 0,003A

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 13 trang 45 SGK Vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    13:01 PM
22/08/2018    13:01 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu