Cách giải bài 12 trang 64 sgk hình học lớp 10

Tính diện tích của tam giác theo dữ kiện đầu bài và công thức tính đã có

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông cân tại A AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF CE vắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là?

Cách giải bài 12 trang 64 sgk hình học lớp 10

Đáp án
Cách giải bài 12 trang 64 sgk hình học lớp 10

Ta có


Cách giải bài 12 trang 64 sgk hình học lớp 10

Chọn C
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top