Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 12 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 12 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi và nguồn điện thuộc SGK vật lý lớp 11

Bài 12: Tại sao có thể nói Ắc quy là một pin điện hóa? Ắc quy được sử dụng như thế nào để có thể sử dụng được nhiều lần?

Trả lời

Acquy gồm 2 bản cực ngâm trong chất điện phân

Ví dụ: Acquy chì : bản cực dương làm bằng chì điôxít và bản cực âm bằng chì, chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng.

=> Acquy là một pin điện hóa.

Acquy hoạt động theo nguyên tắc phản ứng hóa học thuận nghịch: Nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

Một acquy có thể sử dụng nhiều lần.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 12 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    11:41 AM
22/08/2018    11:41 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu