Mục lục bài học

Cách làm bài 11 trang 72 sgk đại số lớp 10

Giải các phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, xét theo điều kiện của biểu thức

Đề bài: Giải các phương trình

Đáp án:
Cách làm bài 11 trang 72 sgk đại số lớp 10

Vậy phương trình vô nghiệm

b) Bình phương hai vế ta được:
Cách làm bài 11 trang 72 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu