Hướng dẫn giải bài 11 trang 64 sgk hình học lớp 10

Luyện tập dạng toán về tích vô hướng của hai vectơ, từ đó đưa ra những lựa chọn đúng với yêu cầu bài toán

Đề bài

Cho hai vectơ Hướng dẫn giải bài 11 trang 64 sgk hình học lớp 10 cùng hướng và khác vectơ Hướng dẫn giải bài 11 trang 64 sgk hình học lớp 10. Trong các kết quả sau hãy chọn ra kết quả đúng

Hướng dẫn giải bài 11 trang 64 sgk hình học lớp 10

Đáp án

A đúng vì:
Hướng dẫn giải bài 11 trang 64 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top