Đáp án bài 11 trang 131 sgk đại số lớp 10

Xuất bản: 27/06/2018 - Cập nhật: 09/09/2022 - Tác giả:

Tính khối lượng trung bình của nhiều nhóm học sinh khi biết được khống lượng trung bình của mỗi nhóm học sinh riêng lẻ

Đề bài:

Ba nhóm học sinh gồm 10, 15, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg

(B) 42,4kg

(C) 26kg

(D) 37kg

Đáp án

Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là

Đáp án bài 11 trang 131 sgk đại số lớp 10
Chọn (A)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM