Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 11 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 11 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi và nguồn điện thuộc SGK vật lý lớp 11

Bài 11: Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây

A. Culông (C)

B. Vôn(V)

C. Hez(Hz)

D. Ampe(A)

Trả lời

Suất điện động được đo bằng đơn vị Vôn(V)

=> Chọn đáp án: B

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    09:28 AM
22/08/2018    09:28 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu