Đáp án bài 11 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 11 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi và nguồn điện thuộc SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 11: Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây

A. Culông (C)

B. Vôn(V)

C. Hez(Hz)

D. Ampe(A)

Trả lời

Suất điện động được đo bằng đơn vị Vôn(V)

=> Chọn đáp án: B

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X