Hướng dẫn giải bài 10 trang 94 sgk hình học lớp 10

Xác định khoảng cách ngắn nhất và dài nhất từ trái đất đến mặt trăng dựa vào quỹ đạo quay của nó

Đề bài

Ta biết rằng Mặt trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip đó có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 769266km 768106km. Tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng các khoảng cách đó đạt được khi Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên trục lớn của Elip.

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 10 trang 94 sgk hình học lớp 10

Ta thấy
Hướng dẫn giải bài 10 trang 94 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top