Đáp án bài 10 trang 64 sgk hình học lớp 10

Giải bài toán về tích vô hướng của các vectơ từ đó đưa ra biểu thức sai

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A và góc . Hệ thức nào sau đây là sai?

Đáp án bài 10 trang 64 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 10 trang 64 sgk hình học lớp 10

Chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top