Mục lục bài học

Bài 1 trang 99 SGK Toán đại số 10

Hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài 1 trang 99 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Đề bài: Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình hai ẩn sau:

Cách giải bài 1 trang 99 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 99 sgk Đại số lớp 10:


Cách giải bài 1 trang 99 sgk đại số lớp 10
Cách giải bài 1 trang 99 sgk đại số lớp 10
Ta thấy . Chứng tỏ  là một nghiệm của bất phương trình. Vậy nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  (không kề bờ) chứa gốc  là tập hợp các điểm biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đã cho (nửa mặt phẳng không bị gạch sọc).

Cách giải bài 1 trang 99 sgk đại số lớp 10
 

»» Theo dõi bài tiếp theo: Bài 2 trang 99 SGK Đại số lớp 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top