Đáp án bài 1 trang 95 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập trung

Bài 1: Tính diện tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) 2/5 dm và 1/6 dm.

Đáp án

Diện tích tam giác vuông bằng diện tích độ dài của hai cạnh góc vuông chia 2

Diện tích các tam giác là: 

bài 1 trang 95 SGK Toán 5

 

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    01:41 AM
23/07/2018    01:41 AM
Back to top