Cách giải bài 1 trang 94 sgk hình học lớp 10

Xác định phương trình đường cao của tam giác và đưa ra kết luận về khẳng định đúng

Đề bài

Cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A (1;2), B (3;1), C (5;4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A?

Cách giải bài 1 trang 94 sgk hình học lớp 10

Đáp án

Gọi H (x;y) là trực tâm của tam giác ABC
Cách giải bài 1 trang 94 sgk hình học lớp 10
Vậy A đúng

doctailieu.com
Tải về
Back to top