Giải toán hình học lớp 10 bài 1 trang 93 sgk

Viết phương trình đường thẳng chứa các cạnh của hình chữ nhật khi biế tọa độ các điểm và phương trình một đường thẳng đi qua một cạnh

Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD, Biết các đỉnh A (5;1), C (0;6) và phương trình CD: x +2y - 12 = 0. Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại

Đáp án

Giải toán hình học lớp 10 bài 1 trang 93 sgk
Giải toán hình học lớp 10 bài 1 trang 93 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top