Cách giải bài 1 trang 88 sgk hình học lớp 10

Các em được làm quen với hình elip và viết phương trình đường elip

Đề bài

Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau:

Cách giải bài 1 trang 88 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Cách giải bài 1 trang 88 sgk hình học lớp 10
Cách giải bài 1 trang 88 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top