Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài 1 trang 86 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 trang 86 SGK Toán lớp 1 ôn tập kiến thức bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.

BÀI 1 trang 86 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

3 + 7 = 4 + 5 = 7 - 2 = 8 - 1 =
6 + 3 = 10 - 5 = 6 + 4 = 9 - 4 =

b)

 

Đáp án:

a)

3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 - 2 = 5 8 - 1 = 7
6 + 3 = 9 10 - 5 = 5 6 + 4 = 10 9 - 4 = 5

b) 

Đáp án câu b bài 1 trang 85 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top