Đáp án bài 1 trang 86 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 trang 86 SGK Toán lớp 1 ôn tập kiến thức bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.

BÀI 1 trang 86 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

3 + 7 =4 + 5 =7 - 2 =8 - 1 =
6 + 3 =10 - 5 =6 + 4 =9 - 4 =

b)

Đáp án:

a)

3 + 7 = 104 + 5 = 97 - 2 = 58 - 1 = 7
6 + 3 = 910 - 5 = 56 + 4 = 109 - 4 = 5

b)

Đáp án câu b bài 1 trang 85 SGK toán lớp 1

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X