Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài 1 trang 86 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 trang 86 SGK Toán lớp 1 ôn tập kiến thức bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.

BÀI 1 trang 86 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

3 + 7 = 4 + 5 = 7 - 2 = 8 - 1 =
6 + 3 = 10 - 5 = 6 + 4 = 9 - 4 =

b)

 

Đáp án:

a)

3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 - 2 = 5 8 - 1 = 7
6 + 3 = 9 10 - 5 = 5 6 + 4 = 10 9 - 4 = 5

b) 

Đáp án câu b bài 1 trang 85 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 86 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu