Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 1 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10

Một loại lực tiếp theo các em được làm quen đó là lực hướng tâm

Đề bài

Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

Đáp án

Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

Đáp án bài 1 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu