Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 82 sgk Toán 5

Giải bài tập 1 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học giới thiệu máy tính bỏ túi

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 126,45 + 796,892;

b) 352,19 – 189,471;

c) 75,54 x 39;

d) 308,85 : 14,5.

Đáp án

Lần lượt ấn các nút:

a) 1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =

Đáp số: 923,342

b) 3 5 2 . 1 9 -1 8 9 . 4 7 1 =

Đáp số: 162,719

c) 7 5 . 5 4 x 3 9 =

Đáp số: 2946,06

d) 3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 =

Đáp số: 21,3

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    09:54 AM
20/07/2018    09:54 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top