Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 79 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 1 tiết luyện tập chung trang 79 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1 Luyện tập chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Đáp án

Đáp án bài 1 trang  79 SGK Toán 5 tiết luyện tập trung
 

 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    17:48 PM
19/07/2018    17:48 PM
Back to top