Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 78 sgk Toán 5 về tỉ số phần trăm tiếp theo

Hướng dẫn giải bài 1 trang 78 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

Bài 1 :Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    19:30 PM
17/07/2018    19:30 PM
Back to top