Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 72 sgk Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 1 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập chung

Bài 1 Luyện tập chung : Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7 + 8/100

d) 35 + 5/10 + 3/100

Đáp án

a) 400 + 50 + 0,07 = 450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54

c) 100 + 7 + 8/100 = 107,08

d) 35 + 5/10 + 3/100 = 35,53

doctailieu.com
Back to top