Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 71 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn lời giải bài tập 1 trang 71 SGK Toán lớp 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Đáp án bài 1 trang 71 sgk Toán 5

Đáp án bài 1 trang 71 sách giáo khoa Toán 5
 

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 71 SGK Toán lớp 5

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    05:11 AM
15/07/2018    05:11 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top