Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 70 sgk Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

Đáp án

Đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa Toán 5 1
Đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa Toán 5 2
 

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    15:41 PM
14/07/2018    15:41 PM
Back to top