Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 1 trang 70 sgk đại số lớp 10

Các em thực tập dạng bài về hai phương trình tường đương và tự mình đưa ra ví dụ cụ thể

Đề bài

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ cụ thể.

Đáp án:

Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng cùng tập nghiệm.

Ví dụ:

Hai phương trình Đáp án bài 1 trang 70 sgk đại số lớp 10 là hai phương trình tương đương.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 70 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu