Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5

23 : 4

882 : 36

b) 15 : 8

75 : 12

81 : 4

Đáp án

Đáp án bài 1 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top