Mục lục bài học

Bài 1 trang 68 sgk Đại số lớp 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 1 trang 68 sách giáo khoa Toán đại số 10

Đề bài: Cho hệ phương trình

Đáp án bài 1 trang 68 sgk đại số lớp 10
Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm?

Đáp án​​​​​​​ bài 1 tr. 68 sgk Toán lớp 10 Đại số

Ta thấy rằng nhân vế trái phương trình thứ nhất với thì được vế trái của phương trình thứ hai. Trong khi đó nhân vế phải phương trình thứ nhất với 2 thì kết quả khác với vế phải phương trình thứ hai. Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

Cách khác:

Ta có: Đáp án bài 1 trang 68 sgk đại số lớp 10 nên hệ vô nghiệm vì hai đường thẳng có phương trình lần lượt là Đáp án bài 1 trang 68 sgk đại số lớp 10 song song với nhau.
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 68 SGK Đại số 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu