Hướng dẫn giải bài 1 trang 64 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học về ba định luật Niutơn đầu tiên là liên quan đến quán tính

Đề bài

Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì?

Đáp án

Định luật: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Quán tính: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X