Cách giải bài 1 trang 63 sgk hình học lớp 10

Xác định tính đúng sai của các biếu thức lượng giác bằng cánh giải toán

Đề bài

Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng

Cách giải bài 1 trang 63 sgk hình học lớp 10

Đáp án

C đúng vì khi Cách giải bài 1 trang 63 sgk hình học lớp 10 còn các giá trị lượng giác khác của Cách giải bài 1 trang 63 sgk hình học lớp 10 đều nhận giá trị âm

doctailieu.com
Tải về
Back to top