Mục lục bài học

Bài 1 trang 62 sgk Toán đại số 10

Lời giải gợi ý và đáp án chi tiết bài 1 trang 62 sách giáo khoa Toán học lớp 9 phần Đại số

Đề bài: Giải các phương trình:

Cách giải bài 1 trang 62 sgk đại số lớp 10
 

Đáp án bài 1 trang 62 sgk Đại số 10

Cách giải bài 1 trang 62 sgk đại số lớp 10
Cách giải bài 1 trang 62 sgk đại số lớp 10

Vậy phương trình vô nghiệm.

Cách giải bài 1 trang 62 sgk đại số lớp 10
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 62 SGK Đại số lớp 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top