Bài 1 trang 58 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 1 trang 58 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 bài Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Đáp án bài 1 trang 58 sgk Vật lí lớp 11

- Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra gia tốc cho hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị là Newton (N).

- Điều kiện cân bằng của 1 chất điểm : Tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là đáp án của bài tập 1 trang 58 sách giáo khoa Lý 10. Mời các bạn tham khảo thêm lời giải bài tập tiếp theo lý 10 bài 2 sgk trang 58 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Lý 10 khác tại doctailieu.com.

Chúc các bạn học tốt !

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X