Hướng dẫn giải bài 1 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với kiến thức về độ dãn nở của vật rắn vì nhiệt

Đề bài

Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn ?

Đáp án

Sự tăng độ dài của thanh rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài.
Công thức: 

Hướng dẫn giải bài 1 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10
trong đó, α là hệ số nở dài (phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn), đơn vị 1/K hay Hướng dẫn giải bài 1 trang 197 sgk Vật Lý lớp 10.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu