Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 19 sgk Toán 5 phần ôn tập và bổ sung về giải toán

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 19 sách giáo khoa toán 5 tập 1 trong tiết ôn tập và bổ sung về giải toán chương 1

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 5): Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Tóm tắt:

5m vải :    80 000 đồng

7m vải :    ... đồng?

Bài làm:

Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

doctailieu.com
Tải về
14/06/2018    11:39 AM
14/06/2018    11:39 AM
Back to top