Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 1 trang 19 sgk Toán 5 phần ôn tập và bổ sung về giải toán

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 19 sách giáo khoa toán 5 tập 1 trong tiết ôn tập và bổ sung về giải toán chương 1

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 5): Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Tóm tắt:

5m vải :    80 000 đồng

7m vải :    ... đồng?

Bài làm:

Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 19 sgk Toán 5 phần ôn tập và bổ sung về giải toán để xem ở dưới đây
Tải về
14/06/2018    11:39 AM
14/06/2018    11:39 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu