Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 1 trang 19 SGK phần luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 19 sách giáo khoa toán lớp 5 phần luyện tập của chương 1

Bài 1 (Luyện tập): Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Mua 1 quyển vở hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu