Hướng dẫn giải bài 1 trang 165 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học về khí lý tưởng cũng như điều kiện để có khí lý tưởng

Đề bài

Khí lý tưởng là gì?

Đáp án

Khí lý tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí và không tương tác với nhau, chúng chỉ va chạm đàn hồi với tường bao quanh khối khí.

doctailieu.com
Tải về
Back to top