Đáp án bài 1 trang 162 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với một khái niệm mới là khái niệm về đẳng tích, thế nào là đẳng tích?

Đề bài

Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Đáp án

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.
Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu