Đáp án bài 1 trang 162 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được làm quen với một khái niệm mới là khái niệm về đẳng tích, thế nào là đẳng tích?

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Đáp án

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.
Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 162 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu