Đáp án bài 1 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Kể tên cá thông số trạng thái của một lượng khí

Đề bài

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Đáp án

Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu