Đáp án bài 1 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Kể tên cá thông số trạng thái của một lượng khí

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Đáp án

Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu