Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Đáp án bài 1 trang 136 sgk Vật Lý lớp 10

Các em được học về một loại lực mới đó là động năng, tìm hiểu khái niệm về động năng

Đề bài

Nêu định nghĩa động năng và công thức của động năng.

Đáp án

Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:

Đáp án bài 1 trang 136 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 136 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu