Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với khái niệm phương sai và độ lệch chuẩn

Đề bài: 

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của tiết 1

Đáp án:

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là 

Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu