Mục lục bài học

Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10

Các em được làm quen với khái niệm phương sai và độ lệch chuẩn

Đề bài: 

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của tiết 1

Đáp án:

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là 

Đáp án bài 1 trang 128 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu